ZARZĄD

 Zarząd Ogniska 

 

PIOTR OWCZORZ                      –   PREZES
————————————— –   WICEPREZES
JANUSZ SIWEK                          –   WICEPREZES

WACŁAW   ŻYRKOWSKI       –  SEKRETARZ
ILONA WÓJCIK                          –  SKARBNIK

KAROL TUNK                              –  CZŁONEK ZARZĄDU
KONRAD SOBIERAJ                –   CZŁONEK ZARZĄDU
JANUSZ GRODOŃ                     –   CZŁONEK ZARZĄDU
JAN ZADROGA                            –   CZŁONEK ZARZĄDU

Komisja rewizyjna

PIOTR JARZĄB
WALDEMAR WALASEK
ADAM PRADELA