SPRAWOZDANIA Z SEIRP Z DZIAŁALNOŚCI OPP

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z SERIP Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

tekst sprawozdania merytorycznego za 2012 rok

tekst sprawozdania merytorycznego za 2013 rok

 

RACHUNKI  WYNIKÓW Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

rachunek wyników za 2012 rok

rachunek wyników za 2013 rok

BILANS Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

bilans za 2012 rok

bilans za 2013 rok

INFORMACJE DODATKOWE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

informacje dodatkowe za 2012 rok

informacje dodatkowe za 2013 rok