1 % PODATKU

indeks

Prosimy wszystkich zainteresowanych o przekazanie na działalność Sekcji Pływackiej  1% od podatku dochodowego. Pieniądze zarówno te pozyskane w latach ubiegłych oraz przyszłych są w 100% przeznaczane na działalność statutową  Sekcji.
Poniżej przedstawiamy cząstkowe  wzory deklaracji PIT,  jak należy wypełnić, aby środki zostały przekazane do Sekcji Pływackiej jako Organizacji Pożytku Publicznego z przeznaczeniem na rozwój Sekcji:

 

 1. Aby upewnić się, że Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczygłowicach zalicza się do organizacji pożytku publicznego możesz zajrzeć na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu  i w wyszukiwarce wpisać numer KRS.

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla Organizacji Pożytku Publicznego. Nowe przepisy znacznie upraszczają i ułatwiają podatnikom przekazanie 1% swojego podatku. Obecnie to Urząd Skarbowy zajmie się przekazaniem podatku. Podatnik musi jedynie wskazać organizację, której chce przekazać część swojego podatku

 1.   Należy wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu PIT:
 2.   Poniżej jest możliwość pobrania deklaracji podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT- 38, PIT-39, PIT-28.

Bardzo ważne: 
Aby pieniądze trafiły na subkonto Sekcji Pływackiej istotne jest poprawne wypełnienie rubryki „Cel szczegółowy 1%”, która powinna zawierać treść: TKKF Szczygłowice Sekcja Pływacka. Tylko w takim przypadku pieniądze zostaną przekazane na subkonto przeznaczone na Sekcję Pływacką.

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-37 należy wypełnić rubryki:

   • 124. Numer KRS: 0000001095
   • 125. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
   • 126. Cel szczególowy 1%: TKKF Szczygłowice Sekcja Pływacka

127. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Stowarzyszenia – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.

 • Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-39:

PIT 37 TKKF SZCZYGŁOWICE

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36 należy wypełnić rubryki:

 • 305. Numer KRS: 0000001095
 • 306. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-36 jest to rubryka 188) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 307. Cel szczególowy 1%: TKKF Szczygłowice Sekcja Pływacka
 • 308. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Stowarzyszenia – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.

Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-36:

PIT 36 TKKF SZCZYGŁOWICE

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36L należy wypełnić rubryki:

 • 105. Numer KRS: 0000001095
 • 106. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-36L jest to rubryka 55) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 107. Cel szczególowy 1%: TKKF Szczygłowice Sekcja Pływacka
 • 108. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Stowarzyszenia – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.

Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-36L:

 PIT 36L TKKF SZCZYGŁOWICE

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-38 należy wypełnić rubryki:

 • 58. Numer KRS: 0000001095
 • 59. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-38 jest to rubryka 35) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 60. Cel szczególowy 1%: TKKF Szczygłowice Sekcja Pływacka
 • 61. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Stowarzyszenia – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-38:

PIT 38 TKKF SZCZYGŁOWICE

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-39 należy wypełnić rubryki:

 • 51. Numer KRS: 0000001095
 • 52. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-39 jest to rubryka 30) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 53. Cel szczególowy 1%: TKKF Szczygłowice Sekcja Pływacka
 • 54. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Stowarzyszenia – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-39:

PIT 39 TKKF SZCZYGŁOWICE

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-28 należy wypełnić rubryki:

 • 126. Numer KRS: 0000001095
 • 127. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-28 jest to rubryka 106) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 128. Cel szczególowy 1%: TKKF Szczygłowice Sekcja Pływacka
 • 129. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Stowarzyszenia – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-28:

PIT 28 TKKF SZCZYGŁOWICE