WITAMY NA NASZEJ OFICJALNEJ STRONIE   

TOWARSZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

W SZCZYGŁOWICACH

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej nowej strony. Jako Stowarzyszenie, chcemy dać Państwu możliwość pozostania w kontakcie z nami i z naszą ofertą.


Prosimy wszystkich zainteresowanych o przekazanie na działalność Sekcji naszego Ogniska 1% od podatku dochodowego.

Pieniądze zarówno te pozyskane w latach ubiegłych oraz przyszłych są w 100% przeznaczane na działalność statutową Sekcji działających w naszym Ognisku.

W  deklaracjach PIT należy wpisać do odpowiedniej rubryki nr KRS 0000001095 oraz określić cel szczegółowy ( nazwa sekcji).

 

Dziękujemy za zaufanie i okazane wsparcie.

 

Zarząd Ogniska